Podmínky členství

1. Členství začíná dnem, kdy je uhrazen členský poplatek a automaticky zaniká 31.12.2019.
2. Členský poplatek je 990,- Kč, je nevratný a je možné ho uhradit buď v hotovosti nebo převodem na účet 203105718/0300 (ČSOB).
3. Členové mají nárok na 20ti-procentní slevu ze všech tanečních lekcí, které budou vyučovány přímo Lucianem Gomeses nebo Sofií Toris. Nárok na 10ti-procentní slevu mají členové v případě lekcí ostatních lektorů, které budou pořádány v rámci LSDP. Vstup na latino párty (pokud to podmínky klubu umožní) mají členové zdarma.
4. LSDP se zavazuje, že poskytne nejméně 7 příležitostí (tj. tanečních víkendů), kdy budou moct členové své členství uplatnit.